ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
1 Ηλίας Δημητρίου Γεωλόγος – Διαχείριση Υδατικών Πόρων
2 Νικόλαος Σκουλικίδης Γεωλόγος – Βιογεωχημικός
3 Αλκιβιάδης Οικονόμου Βιολόγος – ιχθυολόγος
4 Αναστάσιος Παπαδόπουλος Φυσικός – μετεωρολόγος
5 Μαρία Στουμπούδη Βιολόγος – ιχθυολόγος
6 Κωνσταντίνος Γκρίτζαλης Βιολόγος – μακροασπονδυλα
7 Σταμάτης Ζόγκαρης Γεωγράφος – οικολογία
8 Γιαννουλάκη Μαριάννα Βιολόγος – Διαχείριση Αλιευτικών Πόρων, Ακουστικές Έρευνες
9 Σωμαράκης Στυλιανός Βιολόγος – Διαχείριση Αλιευτικών Πόρων, Ιχθυοπλαγκτονικές Έρευνες
10 Μαχιάς Αθανάσιος Βιολόγος – Διαχείριση Αλιευτικών Πόρων, Ακουστικές Έρευνες
11 Παναγιώτης Παναγιωτίδης Βιολόγος – μελέτη βενθικών βιοκοινωνιών στην παράκτια ζώνη
12 Καλλιόπη Πάγκου Βιολόγος – φυτοπλαγκτό – ευτροφισμός
13 Νομική Σύμπουρα Βιολόγος – παράκτια ζώνη – ζωοβένθος
14 Ιωάννης Χατζηανέστης Χημικός – μελέτη υδρογονανθράκων
15 Αλεξάνδρα Παυλίδου Χημικός – θρεπτικά άλατα
16 Χριστίνα Ζέρη Χημικός
17 Χρήστος Αναγνώστου Γεωλόγος – ιζηματολόγος
18 Αλέξιος Κονίδης Ιχθυολόγος
19 Στέφανος Καββαδάς Μαθηματικός, Πληροφορικός
20 Αποστόλης Σιαπάτης Βιολόγος
21 Ευγενία Λευκαδίτου Βιολόγος
22 Δημήτριος Κλαουδάτος Θαλάσσιος Βιολόγος
23 Κατερίνα Αναστασοπούλου Ιχθυολόγος
24 Μαρία Καρκάνη Βιολόγος
25 Παναγιώτης Κουγιούφας Παρασκευαστής
26 Γιώργος Χρηστίδης Ιχθυολόγος
27 Πέτρος Μπέκας Ιχθυολόγος
28 Σοφία Ρειζοπούλου Βιολόγος
29 Σοφία Λάσχου Χημικός
30 Ηλίας Μπερταχάς Μηχανικός Περιβάλλοντος
31 Ακεψιμαίδης Κωνσταντίνος Τεχνικός
32 Αμαξίδης Γεώργιος Γεωλόγος
33 Καπίρης Κώστας Βιολόγος
34 Ντόκος Ιωάννης Πληροφορική
35 Κοντογιάννης Χάρης Ωκεανογράφος
36 Ρενιέρης Παναγιώτης Τεχνικός
37 Παναγιώτα Ζαχιώτη Τεχνολόγος Τροφίμων
38 Χριστίνα Πυργάκη Τεχνολόγος Τροφίμων
39 Σοφία Γιακουμή Ιχθυολόγος
40 Ρομπέρτα Μπαρμπίερη Βιολόγος – Ιχθυολόγος
41 Ελένη Καλογιάννη Βιολόγος – Ιχθυολόγος
42 Μαρία Κουτσοδήμου Βιολόγος – ζωοπλαγκτό
43 Ρούλα Ανδριοπούλου Βιολόγος – Μακροασπόνδυλα
44 Γεωργία Ασημακοπούλου Βιολόγος – ωκεανογραφος
45 Αντωνία Γιαννακούρου Βιολόγος – κύστεις φυτοπλαγκτού
46 Γεώργιος Παππάς Τεχνικός
47 Θεόδωρος Ζούλιας Ιχθυολόγος
48 Τάνια Ζερβουδάκη Βιολόγος – Ζωοπλαγκτό
49 Βασιλική Μαρκογιάννη Περιβαλλοντολόγος – GIS
50 Μεταδιδάκτορας με γνώσεις ηχοβολιστικών και μοντέλων ενδιαιτήματος
51 Μεταδιδάκτορας με γνώσεις υδροοικολογίας και μοντέλων οικολογικής προσομοίωσης
52 Μεταδιδάκτορας με γνώσεις οικολογίας του θαλάσσιου φυτοπλαγκτού
53 Τεχνολόγος τροφίμων με γνώσεις στην εργαστηριακή ανάλυση οργανικών ρύπων
54 Βιολόγος με γνώσεις στην αναγνώριση ζωοπλαγκτονικών ομάδων
55 Γεωεπιστήμες

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s