ΝΕΑ

Το έργο ΚΡΗΠΙΣ παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Danish Hydraulic Institute (DHI) σαν πρότυπο case study – δείτε το εδώ

Τα παραδοτέα του έργου ΚΡΗΠΙΣ-ΙΘΑΒΙΠΕΥ αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του – δείτε τα εδώ

Σύνοψη των βασικών παραδοτέων του έργου ΚΡΗΠΙΣ – ΙΒΑΒΙΠΕΥ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s