ΔΕΔΟΜΕΝΑ

imbriwdata

 

 

1) Βαση δεδομένων ΙΘΑΒΙΠΕΥ – ανοιχτή πρόσβαση στα διαγράμματα δεδομένων – επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω δικαιώματα πρόσβασης

 

 

 

hydrodata

 

 

2) Σύστημα διαχείρισης κινδύνων και υδάτων για την περιοχή του Σπερχειού – Μαλιακού

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s